Pieniądze przeznaczone na rozwój gospodarczy regionu łódzkiego w ramach RPO WŁ 2014-2020:

Nowoczesna gospodarka

Innowacyjność

Przedsiębiorczość i konkurencyjność