Skorzystaj z programu

Ważna informacja!

Z uwagi na pojawiające się nieprawidłowości w trakcie aktualnego naboru na tzw. kapitał obrotowy i podejrzenie nierównego dostępu do aplikacji, informujemy o przesunięciu terminu naboru wniosków. O szczegółach dotyczących nowej daty będziemy informować na bieżąco.

Wszystkich przedsiębiorców chcących wziąć udział w naborze informujemy,iż w związku z zaistniałą sytuacją, na podstawie § 8 ust. 5 Wezwania do naboru, termin naboru wniosków w konkursie został przesunięty. Nowy termin zostanie podany do wiadomości z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiając wszystkim zainteresowanym ponowny i równy start w konkursie.

Mając powyższe na uwadze jednocześnie informujemy, że żaden wniosek o dofinansowanie nie został do chwili obecnej skutecznie złożony i w związku z tym żaden wnioskodawca nie uzyskał wsparcia. Alokacja w konkursie pozostaje w pierwotnej wysokości (ponad 57 mln zł).

Warsztaty CSR dla MŚP

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach online w regionach dla przedstawicieli sektora MŚP. Warsztaty dotyczą tematyki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) i znaczenia innowacji dla zrównoważonego rozwoju.

Więcej informacji pod adresem

Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego

Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego

Z wielką przyjemnością przekazujemy informację, że wystartowała kolejna edycja konkursu Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego, od dwóch lat znanego pod nazwą Biznes na plus.
Konkurs kierowany jest do przedsiębiorców i stanowi wyróżnienie i szczególne podziękowanie dla podmiotów, które konsekwentnie budują pozytywny wizerunek Województwa Łódzkiego, osiągających najlepsze efekty ekonomiczne, realizujących innowacyjne projekty, cieszących się uznaniem w województwie łódzkim, kraju i za granicą oraz w sposób spektakularny przyczyniają się do rozwoju gospodarczego regionu łódzkiego.
Przez wszystkie dotychczasowe edycje nagradzane były podmioty, które wniosły znaczący i trwały wkład w unowocześnienie naszego regionu.

Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Tegoroczna odsłona największego w Polsce wydarzenia poświęconego Funduszom Europejskim tuż tuż. Ostatni weekend września (25 – 27.09) zapraszamy Was do udziału w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich, które w tym roku wyjątkowo organizowane są w formie online. Organizatorzy DOFE przy wsparciu beneficjentów środków unijnych przygotowali dla wszystkich zainteresowanych wirtualne spacery, warsztaty, webinaria, koncerty oraz wiele innych atrakcji, dlatego warto w te dni zarezerwować sobie czas i wejść na stronę https://dniotwarte.eu/

SUKCESY BENEFICJENTÓW COP

O Centrum Obsługi Przedsiębiorcy